WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  ROD ,,Horyzont''   06.04.2013