WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  ROD ,,Horyzont''   31.03.2012