ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
16 III 2019

16 marca 2019 r. w Domu Działkowca ROD ,,Horyzont'' odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2015-2018.


Zebranie swoją obenością zaszczyciła przedstawicielka OZ PZD w Bydgoszczy, pani Ewa Tkaczyk. Zebraniu przewodniczyła pani Jolanta Paluszek.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania:
- merytoryczne z działalności Zarządu za 2018 r. i całą kadencję
- finansowe za 2018 r. i całą kadencję.

Przedstawiono również propozycję planu pracy na 2019 r. i kadencję 2019-2022. W trakcie dyskusji poruszono sprawy ważne wynikające z Ustawy, Statutu i Regulaminu PZD.

Pod przewodnictwem Przewodniczącego walnego zebrania pani Jolanty Paluszek odbyło się I posiedzenie Zarządu ROD ,,Horyzont'' i na podstawie § 70 Statutu PZD Zarząd ROD wybrał ze swego grona:
1. Prezesa - Barbara Jodłowska
2. Pierwszego Wiceprezesa - Jerzy Brewka
3. Wiceprezesa - Krystyna Wesołowska
4. Sekretarza - Mirosława Gryczka
5. Skarbnika - Łucja Mazurkiewicz

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której członkowie na podstawie § 90 Statutu PZD wybrali ze swego grona:
1. Przewodniczącego - Jolanta Paluszek
2. Zastępcę Przewodniczącego - Halina Polasik
3. Sekretarza - Karol Niszczota

Społecznym Instruktorem Ogrodu pozostała pani Zofia Walerowicz. Gospodarzem Ogrodu pozostał pan Ryszard Gablicki. Na tym posiedzenie zakończono. Całość zebrania protokołowała pani Bogumiła Jaguszewska.
Nowy Zarząd wszystkim użytkownikom działek w ROD ,,Horyzont'' życzy miłego wypoczynku i dobrych sąsiedzkich relacji.