WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 01 IV 2017

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W tak piękną i słoneczną pogodę frekwencja była wysoka.

Na spotkanie przyszło wielu użytkowników działek. Posiedzenie swoją obecnością zaszczycił członek OZ PZD w Bydgoszczy p. Teodor Motała.

Zebranie otworzyła prezes Zarządu p. Barbara Jodłowska i przedstawiła warunki, które należy spełnić przy wyborze przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie na przewodniczącą zebrania wybrano p. Jolantę Paluszek.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2016. W dalszej części przedstawiono również preliminarz finansowy i projekt planu pracy na rok 2017. Podjęto też kilka ważnych uchwał dotyczących m.in. wysokości opłat ogrodowych, które nie uległy zmianie. W dyskusji omówiono sprawy bieżące Ogrodu.

Na zakończenie zebrania prezes podziękowała członkom Zarządu ROD ,,Horyzont'' za wspaniałą pracę i wielkie zaangażowanie w życie Ogrodu. Szczególne podziękowania za pracę na rzecz Ogrodu przekazała gospodarzowi p. Ryszardowi Gablickiemu.

Zebranie zakończyła przekazaniem życzeń na Święta Wielkanocne.