16 KWIETNIA 2016 - WALNE ZEBRANIE

16 kwietnia 2016 roku w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem przedstawiciela OZ PZD w Bydgoszczy, pana Jana Maleszy. Zebranie otworzyła prezes ogrodu, p. Barbara Jodłowska.

Na przewodniczącą obecni powołali panią Jolantę Paluszek, a osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji była pani Bogumiła Jaguszewska.

Omawianymi zagadnieniami było m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu ROD Horyzont za rok 2015, projekt planu pracy i preliminarz budżetowy na rok 2016.
Poruszona została kwestia zamieszkiwania na terenie ogrodu oraz sprawy związane z bezpieczeństwem i wypoczynkiem, w tym konkurs na najładniejszą z działek.
Ustalono również wysokość stawek i opłat za ich użytkowanie.