11 KWIETNIA 2015 - WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się w sobotę 11 kwietnia 2015 r.
w świetlicy Ogrodu przy ul. Biskupińskiej 11 w Bydgoszczy