POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA

00-728 Warszawa
ul.Bobrowiecka 1
sekretariat
tel. (22) 10 13 444
fax. (22) 10 13 460

adres e-mail:
sekretariat@pzd.pl


strona www
www.pzd.pl

DZIAŁ MEDIALNY
adres e-mail:
media@pzd.pl


DZIAŁ OGRODNICZY KR
tel.(22) 10 13 480
fax.(22) 10 13 488