OGŁOSZENIA

Skarbnik przyjmuje opłaty w każdą sobotę i niedzielę w godz. 12oo-13oo w świetlicy Ogrodu
Opłaty na rzecz Ogrodu uiszcza się do dnia 30.06.2019
Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody uiszcza się do 10-tego każdego miesiąca
Parkowanie samochodów tylko na parkingu lub na własnych (działkowych) miejscach.
Decyzją Walnego Zebrania dopuszcza się parkowanie na własnym (działkowym) miejscu tylko jednego samochodu na jednej działce.
W weekendy (SB i ND) wjazd samochodów osob. i transport. (remonty) na teren Ogrodu zabroniony (z wyjątkiem sytuacji losowych)
W weekendy (SB i ND) nie korzysta się z opróżniania szamb
Psy należy wyprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu
Śmieci wynosimy tylko do śmietnika w workach szczelnie zamkniętych
Nie wynosimy do śmietnika śmieci po remoncie i nie pozostawiamy zużytego sprzętu RTV i AGD
Zarząd spotyka się w 1 raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę od godz. 11oo
przepisy i wymagania dla kandydatów ubiegających się o członkostwo PZD
Jak zostać działkowcem?
W świetlicy ogrodu czynna jest Biblioteka Ogrodowa. W bibliotece znajduje się ponad 50 egzemplarzy beletrystyki, duża ilość poradników i książek z zakresu ogrodnictwa oraz literatura związkowa. Korzystać można w każdą SB i ND w godz. 11-13. Zapraszamy!
Działkowcy posiadający ponadnormatywne altany (pow.zewn.>35m2) powinni pobrać z Urzędu Miasta Bydgoszczy deklarację podatkową i uregulować podatek od nieruchomości najpóźniej do dn. 15 kwietnia każdego roku.
Do ogrodowego kompostownika wrzucamy tylko odpady roślinne (kwiaty, liście, trawa, chwasty...itp). Z przykrością zawiadamiamy, że co pewien czas można znaleźć tam wszystko, łącznie z częściami AGD, RTV itp.
Szanowni Państwo, to wszystko musi po nas zbierać później Gospodarz Ogrodu!
Podczas całego sezonu informacji na temat nowości ogrodniczych oraz wszelkiej pomocy w zakładaniu i zagospodarowaniu upraw udziela:
Społeczny Instruktor Ogrodowy - Zofia Walerowicz (dz. nr 35)
Na terenie Ogrodu mogą przebywać działkowcy, ich rodziny oraz goście, ale tylko w obecności użytkownika działki. Zgodnie z Regulaminem ROD i Statutem zabronione jest poruszanie się i przebywanie obcych osób bez obecności i opieki użytkownika działki naszego Ogrodu.
Zarząd informuje o systematycznym opróżnianiu nieczystości ciekłych z szamb oraz przypomina, że każde szambo powinno być szczelne. Każdy działkowiec zobowiązany jest do zawarcia umowy oraz zachowania rachunku potwierdzającego wywóz nieczystości. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem i wywozem nieczystości:
ProNatura Corimp Sanitrans Taro Remondis
Zapytania o wolnych działkach kierować na adres e-mail:  rodhoryzont@wp.pl 
Działkowcy, którzy mieliby ochotę podzielić się z nami spostrzeżeniami z działalności Ogrodu lub własnej działki oraz przekazać nam ciekawe zdjęcia, prosimy o kontakt:
na adres e-mail:  rodhoryzont@wp.pl       lub do skrzynki Ogrodu