RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
,,HORYZONT"

85-375 BYDGOSZCZ
ul.Biskupińska 11

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.   nr konta:
41 2030 0045 1110 0000 0172 1020

NIP 967-10-48-955

adres e-mail:
rodhoryzont@wp.pl


strona www:
rodhoryzont.pzd.pl


Prezes Zarządu dz. nr 48 tel. 696 361 274
I Wiceprezes dz. nr 62 tel. 501 638 295
Wiceprezes dz. nr 36 tel. 722 164 370
Sekretarz dz nr 70 tel. 606 439 226
Skarbnik dz. nr 61 tel. 692 393 555
Gospodarz dz. nr 38 tel. 506 032 518
ogólny nr alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Straż Pożarna 998
Policja 997