HISTORIA ROD ,,HORYZONT''

   Ogród "Horyzont" powstał 28 grudnia 1983 r. Na powierzchni 2,88 ha , jako Pracowniczy Ogród Działkowy, zrzeszający pracowników Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych oraz Pomorskiego Wydawnictwa Prasowego w Bydgoszczy. Na tym terenie powstało 76 działek.

   Od samego początku był to Ogród dobrze gospodarujący się. Działkowcy chętni do prac na rzecz Ogrodu. Wybudowano świetlicę z zapleczem kuchennym, śmietnikiem, pomieszczenia gospodarcze, parking oraz sieć wodną i elektryczną.

   Jako pierwsi wiele lat temu założyliśmy skrzynki elektryczne na zewnątrz działek oraz wodomierze. To wszystko pozwoliło na oszczędność i gospodarność.

   Co roku organizujemy konkurs na ,,Najładniejszą Działkę" . Biorąc pod uwagę, że wyróżniamy corocznie około 8-10 działek można łatwo zauważyć, że wszystkie działki są zadbane i piękne.

   W roku 2004 przystąpiliśmy do Okręgowego Przeglądu w ramach ,,Piękny Ogród" i zdobyliśmy 1 miejsce w Okręgowym Przeglądzie Ogrodów Działkowych w Bydgoszczy. Satysfakcja była wielka, ale też mobilizująca nas do dalszego działania na rzecz naszego Ogrodu.

   Stworzyliśmy filmotekę (kronikę) naszego Ogrodu, aby następcy mogli zobaczyć jak powstał i piękniał z dnia na dzień nasz Ogród. Z dumą możemy zakomunikować, iż biuro nasze jest skomputeryzowane. Wszystkie dokumenty znajdują się w komputerze tzn. dokumentacja działkowców, księgowość itp. Pozwala to nam na bieżące kontrolowanie działalności Ogrodu.

   W 100 % zadeklarowaliśmy poparcie dla ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jesteśmy przekonani, że tylko należąc do PZD możemy zrealizować nasze marzenia.